eN


Pakeleivio turas po Galaktiką

Šių metų rezidentūros tema ir pavadinimas nulemta ir įtakota radijo laidų serijų “Pakeleivio turas po galaktiką” (The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, 1978) kurios galiausiai virto knygomis, pilnametražiu filmu, kompiuteriniu žaidimu, televiziniu serialu, komiksu vienu nepaprastu vaizdingu pavadinimu. Šia tema norime apmąstyti socialinės kultūrologijos procesus, kurie nulemti konkrečios vietos, bet įtakojami ne vienos laiko sampratos, todėl požiūris į vietą yra nulemtas daugialypės laiko sampratos. Individualistinio laiko samprata padeda išvengti tam tikrų sunkių susidūrimų, tačiau skatina betarpiškumą, kai erdvė netenka simbolių, o bendravimas su žmonėmis tampa utilitarinis, tuo tarpu daugialypio laiko interpretacijos yra atviro kodo ir nepasiduoda jokiai baigtinei išvadai taigi ir komunikacija išlieka vaizdinga. Jei trumpai ir labai glaustai šios rezidentūros tema yra – kito vaizduotė arba vaizduotė apskritai. Kaip ji kuriama, iš kur ji atsiranda, kam ji reikalinga ir kaip ją galima plėsti be aukštųjų technologijų pagalbos, gilinantis į tai, kaip tos technologijos įtakoja vaizduotę padėdamos suformuoti indivualistinio laiko sampratą. Vaizduotę tyrinėsime dviem aspektais, tai vienas jų bus labiau teorinis ir deterministinis (išartikuliuotas), apibrėžiantis įvairias alternatyvas, kurios kaip žinome padeda vaizduotei vystytis labiausiai, turima omeny alternatyvius gyvenimo būdus, subkultūras, radikalias bendruomenes, netradicines religijas. Kita dalis yra labiau praktinė, t.y. skirta konkretaus daikto konstravimui ir vaizduotės plėtotei per tiesioginį pažinimą (Pvz.: yra planas šią vasarą sukonstruoti mažo modelio vėjo jėgainę). Šie minėti aspektai išplėtoti į dvi dalis:

Laikas I

Kelionės laike yra nepertraukiamos, o vieta tampa nesvarbus faktorius kelionei, nes sutraukiama iki pakeleivio galimybių plėtimosi lauko, vaizduotės plėtimosi galimybių statuso. Rezidentūra JOJO tai institucija kurioje žaidžia/keliauja visi atskirai, čia negali sutikti nesutrikusio pakeleivio. Pakeleivis turi daug kuo pasidalinti bet nereikia jo spausti, niekas nesako, kad čia nėra kolektyvizmo ar aiškios ir sustyguotos biurokratijos, o kur yra? Mes esame neprofesionalių, kartais pretenzingų pseudo-intelektualų, nenuoseklių pseudo-anarchistų, fotografuojančių radikalių hipsterių, diletantų eko-ūkininkų, inter-futuristų, baldininkų-menedžerių, raitelių be galvos, bekovos meistrų komanda ir nieko konkretaus, bet turime griežtas ne laikines lauko plėtimosi ribas, kurios audrina ir maitina mūsų vaizduotę nebūtuoju laiku.

Kelionės tikslas – gili mintis arba galinga(kosminė) mašina, sprendimas yra 42*. Šiemet Mūsų kolektyvas siekia surinkti 42 narius, pakeleivius, kurie galėtų aptarti ivairius vaizduotės platinimo metodus, remiantis alternatyviais pavyzdžiais.

Taisyklės:

pasistengti atvykti ne po vieną;

pageidaujama tyrimo tema – vaizduotės plėtimosi galimybės: patirtis alternatyviuose procesuose arba jų tyrinėjimuose.

pageidaujamas tyrimo būdas – performansas, video, paskaita, pranešimas (gali būti viskas viename)

butinybė – bendradarbiauti su vietinės bendruomenės nariais (išsiaiškinti bent vieno pakeleivio būseną psichoanalitiniu būdu)Laikas II

Apie apleistą namą pasakoja apleistas namas (Žeimiuose):

Mane sukūrė pakeleivis Aikas Žado, kiekvieną kartą jis perkuria mane priklausomai nuo to, kas sėdi ir žaidžia kartu prie pažinimo stalo. Aikas Žado kuria mane tam kad įmedžiagintų savo kūną. Viskas, kas susiję su medžiagomis ir darbu ir apskritai su materija yra apie mane. Ne visi gali būti mano draugai, nes ne visi norėtų sėdėti prie pažinimo stalo. Pažinimo stalas yra skirtas sukurti kuo daugiau 42 skaičiaus algoritmų galutiniam tikslui pasiekti – klausimą galutiniam atsakymui.

Šį skyrių galima rinktis tiems, kuriuos domina gamtamoksliškumas, svarbiausiai, jo pritaikymas ir kone kūniška meilė medžiagiškumui. Pažinimo stalo metafora yra skirta tiesioginio/nemedijuoto vartojimo kritikai, kuomet daiktas ar medžiaga yra tiesiogiai panaudojama nesigilinant į savybes bei gavybos ir gaminimo būdus.

Taisyklės:

galimas individualus arba kolektyvinis projektas;

pageidaujama projekto forma: konkretus sumanymas, konstruktas (architektūrinis, skulptūrinis) kuris funkciškai įsilietų į jau esamą ekosistemą (pvz.: namelių vabzdžiams konstravimas)Paraiškos formą rasite čia: application_form_residencyoyo2015

Paraiškos priimamos iki kovo 15-tos dienos!

<<