eN


NKPO MONITORINGAS - ŽINOJIMO SLĖPINIAI IR ŽALOJIMO SLOPINIMAI

Vilniuje Aušros vartų g. svečių namuose "Domus Maria" ir Žeimiuose Draugystės g. 28 Žeimių Dvaro Sodyboje 2010 m. kovo 25 - 27d., birželio 15-16d. vyko seminaras "Kultūros paveldo objektų monitoringas: užsienio šalių ir Lietuvos patirtis" bei monitoringo ekspertų tyrinėjimo pratybos.


SEMINARO PROGRAMA

Kovo 25 d. (ketvirtadienis)

12:30-13:00 Dalyvių registracija

13:00-13.30 Seminaro programos pristatymas, sveikinimo kalbos
Projekto ir seminaro programos pristatymas
Lina Blažytė, projekto vadovė, Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos vykdomoji direktorė.
Sveikinimo kalba. Kęstutis Mozeris, Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos prezidentas
Sveikinimo kalba. Diana Varnaitė, Kultūros paveldo departamento direktorė
13:30-14:00 Lietuvos paveldo monitoringo politika. Medinės architektūros tyrimo rezultatų pristatymas
Donata Šimkūnaitė, KPD vyriausioji valstybinė inspektorė
14:00-14.30 Lietuvos dvarų sodybų paveldo būklė. Šiandienos situacija
Dalė Puodžiukienė, ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto pirmininkė; Indrė Kačinskaitė, Kultūros paveldo centro Statinių poskyrio vedėja

14:30 -15:00 Kavos pertrauka

15:00-17:00 Prevencinis konservavimas. Europos šalių patirtis
Neža Čebron Lipovec
Raymond"o Lemaire"o tarptautinis konservavimo centras prie Lioveno krikščioniškojo universiteto (Belgija)
Viduržemio jūros regiono paveldo institutas prie Primorsko universiteto (Slovėnija)
17:00 - 18:00 Diskusija: problemos, lūkesčiai, sprendimai


Kovo 26 d. (penktadienis)

9:00-11:00 Prevencinis konservavimas ir paveldo monitoringas Norvegijoje
Dr. Lars Hvinden-Haug, Norvegijos paveldo tyrimo centras (NIKU)

11:00-11:15 Kavos pertrauka

11:15-12:45 Dvarų kompleksų monitoringo atvejai Lietuvoje
Jelena Parasonienė, VšĮ "Statybos ir projektavimo sisteminimo centras" Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos specialistė. Statinių projektų ir statinių ekspertė

Dvarų sodybų problemos ir galimi sprendimo būdai. Dvaro savininkės ir restauratorės patirtis.
Dautarų dvaro tyrimų ir stebėsenos rezultatų pristatymas
Gražina Juknevičienė, architektė - restauratorė, ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto narė. LPDA valdybos narė

13:00-14:00


14:00-15:00
Prevencinis konservavimas Vilniaus mieste
Atvejo pristatymas - ekskursija

Pertrauka pietums

15:00-17:30 Prevencinis konservavimas ir paveldo monitoringas Latvijoje
Taši dvaro konservavimas: atvejo pristatymas
Juris Zviedrans, Latvijos dvarų ir pilių asociacijos viceprezidentasKovo 27 d. (šeštadienis)

10:00-12:30 Parkų stebėsena. Vokietijos patirtis
Peter Jordan, Vokietijos parkų meno ir kraštotvarkos draugija

12:30-14:00 Pertrauka pietums

14:00-15:30 Istorinių parkų, kaip nekilnojamojo kultūros paveldo objektų sudedamosios dalies stebėsena. Lietuvos situacijos analizė
Gintaras Venckus, VšĮ "Lietuvos arboristikos centras"

15:30-15:45 Kavos pertrauka

16:00-17:00 Seminaro aptarimas. Seminaro pabaiga

<<