eN


ŽALGIRIS ŽEIMIŲ DVARO SODYBOJE

Žalgirio mūšis "AFTER 600 YEARS" žemat mene

2010 m. liepos 8 - 14 d. ŽemAt menas tapo istorijos faktu. Vykusiame bendrame Lenkijos / Lietuvos projekte "AFTER 600 YEARS" ŽemAt menininkas iš Žeimių Dvaro Sodybos pristatė naują požiūrį į kolektyvinių klišių reprezentavimą ir nežinių visuomenės funkcionavimą paraleliniuose kultūros vaizdinių mechanizmuose.

„AFTER 600 YEARS” tai abipusiai jaunimo mainai, kurie įvyko liepos 8-14 dienomis, 2010 metais. Pagrindinis šios mainų programos tikslas suburti jaunus žmones iš dviejų kaimyninių šalių ir naudojantis fotografijos pagalba padiskutuoti apie bedrą šių šalių istoriją bei artimesnio bendradarbiavimo tarp lietuvių ir lenkų galimybes ateityje.

Amžių amžius būdamos kaimynėmis, Lietuva ir Lenkija dalijasi bendra istorija. Nepaisydami to, kad dažniausiai išaukštinami vien šių šalių nesutarimai, mes norėtume pabrėžti gerąsias patirtis, kurias praeityje kartu išgyveno Lietuva ir Lenkija. Viena tokių patirčių yra Žalgirio mūšis Griunvalde.

20 jaunų žmonių iš Lenkijos ir Lietuvos aštuonias dienas diskutavo ir įvairiai interpretavo bendrą šių šalių istoriją. Siekdami žodžius vizualizuoti, dalyviai , naudodamiesi fotografija, praeities vaizdinius perkėlė į darbartį. Jie tai darė palaispsniui. Pirmiausia dalyviai buvo paprašyti sukurti savo šalies istorijos prezentaciją bei surasti paveikslų, kur būtų vaizduojamas Žalgirio mūšis. Projekte buvo numatytas laikas namų darbų prezentacijoms, o po to kai dalyviai pasirinko po penkis kūrinius vaizduojančius Žalgirio mūšį Griunvalde, su profesionalų pagalba jie pritaikė šiuos piešininius dabartiniam gyvenimui. Sakydami „šiuolaikiniam gyvenimui“ turime galvoje, kad kardas buvo pakeistas kompiuteriu, šarvai – mada, miškai- dangoraižiais ir asfalto danga. Tai tik pavyzdys. Visas detales sprendė dalyviai, jų vaizduotė ir išmoningumas. Pasibaigus projektui buvo pagamintas plakatas-palapinė su geriausiomis dalyvių padarytomis nuotraukomis, kuris įtrauktas į 600 metų Žalgirio mūšio jubiliejaus minėjimą.


<<