eN


ŽEMAT PASAKOSE

Paroda - "MENO KŪRINYS LIETUVIŲ PASAKŲ MOTYVAIS" ir ŽemAt

2010 03 15 - 2010 03 20

Galerija Akademija, Vilnius

Marija Marcelionytė, Vilniaus dailės akademijos Grafikos katedros lektorė

DALYVIAI:
L. Itagaki J. Jankauskaitė D. Dzindzilevičiūtė-Kunigėnienė J. Čepas G. Lisauskaitė D. Chmieliauskas E. Kavarskas
V. Tamoševičiūtė M. Vėbraitė V. Apšegaitė I. Kavaliauskaitė V. Padimanskaitė V. Poškus D. Noreika / ŽemAt K. Kazickaitė
R. Vaišvilaitė-Žiriakova G. Skudžinskas J. Vėbraitė J. ir B. Bučeliai L. Žiriakovas R. Šumskytė Sum K. Strautniekas E. Paukštytė
M. Marcelionytė J. Remeikytė N. Bumblienė A. Dubra G. Grendaitė R. Ivaškevičiūtė ir J. Liugaila S. Dzindzilevičius T. Vosylius
R. Strazdas S. Dūda L. Vaitiekūnaitė

<<