eN


Siloso bokštas

Žeimių dvaro sodybos siloso bokštas pastatytas XIX amžiaus pabaigoje. Jo architektūrinis stilius liaudiškas. Pastatas stovi ūkinėje sodybos dalyje, antrojoje eilėje į rytus nuo rūmų.
Siloso bokšto planinės struktūros tipas salinis, apskritimas. Pastato tūris – kompaktinis. Įėjimas iš vakarų pusės. Siloso bokšto fasadai – tolygūs, raudonų plytų. Virš buvusio įėjimo, kuris šiuo metu išardytas, išlikusi nedidelio stačiakampio lango anga. Cokolio juosta išsikišusi, ją dengia dviejų plytų eilių karnizas. Plytų sienų viršuje – profiliuotas plytų karnizas su dantikulo ornamentu.


Žeimių Dvaro Sodybos DOSJE / Lietuvos Dvarų Duomenų Bazė